Kosten en Licentie MOSP2010

Het serviceplanningsprogramma kost eenmalig 300 euro incl. BTW.  U heeft dus geen jaarlijkse kosten omdat u het programma gebruikt. Maak, om MOSP2010 te kopen, 300 Euro incl. BTW over op rekeningnr.  NL55.INGB. 0004.0744.85  tnv  Plantech, De Anjen 15-6; 8918 LE; Leeuwarden.

Daarbij vermeld u de  aanvraagcode die u kunt zien  in het scherm 'Aanvragen licentiecode'. Plantech stuurt u daarna de licentiecode terug. U kunt daarmee alle functies van MOSP2010 gebruiken  voor een onbeperkte tijd.

Stuur wel even een mail naar plantech@plantech.nl dat u het geld hebt overgemaakt, zodat Plantech meteen uw licentiecode naar u kan sturen.