Functie
Status
 
         
    Algemeen:    
    Vooral voor bedrijven met minimaal 50 klanten
X
 
    Voor bedrijven die klanten in het hele land hebben
X
 
    Voor levering van machines, die periodiek onderhoud vragen
X
 
    Werkt eenvoudig met en naast een boekhoudsysteem
X
 
         
    Overzichten:    
    Bevat meerdere handige bedrijfsspecifieke overzichten
X
 
    Bevat overzichten met uniforme gegevens die voor alle bedrijven gelden:    
    - Soort en manier van serviceverlening
X
 
    - Kenmerken van te leveren machines
X
 
    - Garantiesystemen en onderhoudsmethode van geleverde machines
X
 
    - Overzicht van kantoorpersoneel van bedrijf dat met MOSP werkt
X
 
    - Overzicht van monteurs die met MOSP werken
X
 
    Overzicht per postcode is handig om landelijke spreiding te beoordelen
X
 
    Overzicht met machines per bedrijf en totaal is om. een controlesysteem X  
         
    Bedrijf:    
    Eenvoudige en snelle afhandeling van onderhoud- en serviceverlening X  
    Planning van onderhoud- en serviceverlening via speciale functie
X
 
    Bevat uitstekende manier om klantenbestand te maken en onderhouden
X
 
    Duidelijke en eenvoudige methode om serviceverlening in te voeren
X
 
    Contact met klant mogelijk via email en/of telefoon
X
 
    Email met gestandaardiseerde of vrije tekst
X
 
    Bevat agenda waarin nog niet te plaatsen afspraken kunnen worden gezet
X
 
    Eenvoudige methode om automatisch of handmatig vervolgbezoek te plannen
X
 
    Intelligent systeem om efficiente bezoekroute per monteur te genereren X  
    Makkelijk aangeven wanneer de klant het onderhoud wil, bv 's middags
X
 
    Eventueel nog specifieke meldingen over de klant, bv boze hond op erf
X
 
         
    Machines:    
    Gemakkelijke invoer van machines bij klant en kenmerken daarvan
X
 
    Kenmerken zijn om. datum van aflevering, type en locatie bij klant
X
 
    Eenvoudig en duidelijk overzicht van machines bij de klant
X
 
    Geschiedenis van serviceverlening per machine wordt bewaard
X
 
    Serviceverlening zichtbaar per machine en per klant
X
 
         
    Serviceverlening:    
    Geeft aan welk onderhoud is verleend aan een machine
X
 
    Hierin het type van onderhoud, de monteur die dat onderhoud deed
X
 
    Verder nog de datum en de status van de machine
X
 
         
X = standaard aanwezig