Ontstaansgeschiedenis van PlanTech

Het softwarebedrijf PlanTech bestaat sinds januari 2007. Maar de softwarepakketten die het bedrijf heeft ontwikkeld en via deze site verkoopt, zijn al veel ouder.

Zo is de oorsprong van het boekhoud- en factureringspakket HOF2010 al van 1989. Toen is een boekhoudkantoor in Friesland begonnen met het ontwikkelen van een eigen boekhoud- en facturerings- pakket. Plantech heeft de Windows-versie van dit programma ontwikkeld en is voortdurend bezig deze versie verder te ontwikkelen.

Het softwarepakket MOSP (Machine onderhouds- en serviceplanning), waarmee de planning van onderhouds- en serviceverlening aan klanten van het bedrijf is geautomatiseerd, is ontwikkeld in het begin van deze eeuw. Ook dit programmma wordt voordurend verder ontwikkeld

Het softwarepakket Hercules, waarmee u de mineralenstromen binnen individuele en groepen melkveebedrijven kunt berekenen, is ontwikkeld in de jaren negentig. Dat was het moment dat beleidsvorming op het gebied van mestoverschotten, ammoniakemissie, nitraatuitspoeling een hot item was.

Het softwarepakket CMS (Centraal Meldpunt Storingen) werd begin 2001 ontwikkeld voor Essent. Het programma registreert storingen en verwijst monteurs naar de storingen en registreert de status ervan.